Kierunek


sprawozdawcze (13) sprawozdawcze (10) zaliczenia2

 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ W TORUNIU?

Architektura Wnętrz jest to kierunek artystyczny z solidną podbudową teoretyczną, przygotowujący do kreatywnej i satysfakcjonującej działalności designerskiej, skupionej na projektowaniu wnętrz i ich wystrojów. Studia przewidują szereg przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych i projektowania – rozwijających temperament twórczy i wyobraźnię przestrzenną (rzeźba, malarstwo, design, pracownie projektowania). Uczą dokumentacji i inwentaryzacji, uczulają na problemy techniczne, standardy i normy oraz aspekty prawne, związane z pracą w architekturze.

sprawozdawcze (8) sprawozdawcze (1) sprawozdawcze (3)

 


Model kształcenia w ramach Architektury Wnętrz na UMK różni się jednak od innych tego typu kierunków w Polsce – nasza specyfika wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych. Działalność artystyczna łączy się tu od lat z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Kierunek przygotuje Was zatem nie tylko do czysto twórczej pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, ale też do zadań szczególnych, wymagających dostosowania artystycznej wizji do zastanych uwarunkowań konserwatorskich. Szczególny nacisk kładziemy na ważny i coraz bardziej aktualny problem adaptacji wnętrz w architekturze historycznej do nowych funkcji i potrzeb. Architektura Wnętrz na UMK nauczy Was więc nie tylko, jak sprostać warunkom zastanej infrastruktury i konstrukcji, dostępności materiałów, potrzebom i zmiennym gustom klientów. Staniecie też przed pytaniem: jak adaptować przestrzenie zabytkowe, należące do naszego dziedzictwa kulturowego, nie niszcząc ich wartości historycznej? Jak poznać tę wartość i jak ją chronić, zachowując przy tym swój twórczy indywidualizm i ekspresję artystyczną? Korzystając z potencjału dydaktycznego naszej Uczelni, program kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zwraca również uwagę na aranżację przestrzeni muzealnych (wystawienniczych).

Solidne przygotowanie teoretyczne z historii architektury i dawnych wyposażeń wnętrz wesprze nie tylko kompetencje decyzyjne w zakresie przestrzeni zabytkowych. Wiedza o tradycjach historycznych – dawnej architekturze, ornamentyce, wystrojach wnętrz – wzbogaci Waszą wyobraźnię plastyczną jako ważne źródło inspiracji.


Studia od roku akademickiego 2019/20 są DWUSTOPNIOWE (3+2). Realizowany wcześniej program jednolity kończy się uzyskaniem tytułu magistra sztuki w zakresie architektury wnętrz. Całość programu wpisuje się w strategię europejską, w której architektura wnętrz została określona jako jeden z wiodących kierunków kształcenia. Budowa programu studiów i odpowiedniej bazy dydaktycznej była częścią unijnego projektu UMK w Europie 2020.


Podjęcie studiów na Architekturze Wnętrz w Toruniu to okazja do pracy z artystami – rzeźbiarzami, malarzami, twórcami ceramiki, szkła artystycznego i witrażu, z designerami czynnymi na rynku projektowym a także z teoretykami – specjalistami w zakresie historii sztuki, architektury, ochrony dziedzictwa kulturowego. To okazja do zetknięcia się z najnowszymi trendami w projektowaniu oraz z „żywą tkanką” architektury zabytkowej, wciąż poddawaną tu zabiegom aranżacyjnym i konserwatorskim.

 


 CO PO STUDIACH?

Kończąc Architekturę Wnętrz, będziecie mieć konkretne umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i projektowych oraz niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa. Dzięki projektom podejmowanym w grupach, chcemy przygotować Was do pracy w zespole. Liczne zadania i realizacje projektowe w ramach różnych przedmiotów pozwolą Wam zdobyć bogate doświadczenie indywidualne, rozwinąć kompetencję decyzyjne, przygotować atrakcyjne portofolio.

 

Z dyplomem w zakresie architektury wnętrz można podejmować zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach – w prywatnych agencjach projektowych, firmach developerskich, pracowniach architektonicznych i projektowych, przedsiębiorstwach specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów), wreszcie – muzeach i galeriach przy konstruowaniu przestrzeni wystawienniczych.


 Z A P R A S Z A M Y !

koło projektowo-artystyczne PRZESTRZEŃ -2  15195870_648571155314822_6540895832866471348_o  sprawozdawcze (11)

Rzeźba (35)  Rzeźba (32)  materiałoznawstwo (6)

materiałoznawstwo (7)