Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby


Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK

ul. Sienkiewicza 30/32, pokój 318, ul. Szosa Bydgoska 50/56, pokój 11
87-100 Toruń

56 611-38-12, kom. 606-381-091
e-mail: maslak@umk.pl
AW w sieci
AW na Facebooku

sprawozdawcze (10)  sprawozdawcze (2) sprawozdawcze (14) sprawozdawcze (26)

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby, powstała w październiku 2019 r. z połączenia Pracowni Architektury Wnętrz (powołanej z dniem 1 października 2015 r. w Instytucie Artystycznym) oraz oraz Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Katedra odpowiada za:

 1.  realizację procesu kształcenia na kierunku architektura wnętrz, obsługę dydaktyczną kierunku;
 2.  właściwą realizację programu i planu studiów;
 3.  modyfikację programu i podnoszenie jakości kształcenia na kierunku;
 4.  reagowanie na potrzeby otoczenia zewnętrznego w przełożeniu na korekty planu i programu studiów oraz założonych efektów kształcenia;
 5.  prowadzenie działalności naukowo artystycznej związanej z prowadzonym kierunkiem;
 6.  opiekę nad realizacją praktyk zawodowych studentów kierunku.

Przedmiotem kształcenia na kierunku Architektura wnętrz jest warsztat sztuk wizualnych, obejmujący podstawową wiedzę i umiejętności wspólne dla wszystkich dyscyplin sztuki, a także wprowadzający w elementarne cechy specyficzne każdej z tych dyscyplin. Tak rozumiany warsztat ma stanowić bazę zarówno dla działań projektowych, jak i dla indywidualnego twórczego rozwoju. Trzon kształcenia kierunkowego stanowią przedmioty artystyczne z obszaru sztuk pięknych (rysunek, malarstwo, rzeźba, kompozycja – program zajęć dostosowany do specyfiki pracy projektanta wnętrz) oraz sztuk projektowych (projektowanie graficzne i projektowanie wnętrz, wspomagane rozbudowanym programem projektowania komputerowego), z uwzględnieniem problematyki z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki (konserwacja i restauracja zabytków architektury). Program kształcenia uzupełniają elementy nauk prawnych (prawo budowlane, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej) i społecznych (podstawy socjologii, podstawy psychologii, techniki komunikacji i negocjacji, psychologia widzenia). których celem jest przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.

Model kształcenia w ramach Architektury Wnętrz na UMK różni się jednak od innych tego typu kierunków w Polsce – nasza specyfika wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych.
Działalność artystyczna łączy się tu od lat z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki.


Skład osobowy Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby:

kierownik: dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK

 1. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 2. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 3. dr Stanisław Kośmiński
 4. mgr Krystian Laszewicz
 5. prof. dr hab. Alicja Majewska
 6. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 7. dr Sebastian Mikołajczak
 8. dr Aleksander Paskal
 9. dr Marcin Podskarbi
 10. dr hab.  Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 11. mgr Katarzyna Rudólff-Kanabaj
 12. dr Katarzyna Utecht
 13. mgr Aleksandra Truchel-Treder
 14. dr Maciej Wierzbicki
 15. dr Karolina Wojnowska-Paterek

ARCHIWUM

Skład osobowy dawnej Pracowni Architektury Wnętrz (pierwszy zespół tworzący kierunek):

dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK (kierownik Pracowni)
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
mgr Julia Wleklińska
mgr inż. arch. Krystian Laszewicz
mgr inż. arch. Aleksandra Truchel-Treder
Osoby współtworzące pracownię nie będące pracownikami UMK:
dr Paweł Otwinowski
mgr Piotr Juncewski, projektant