Seminaria


 KIERUNKOWE SEMINARIUM TEORETYCZNE

Seminarium przygotuje Was do samodzielnego podejmowania wyzwań teoretycznych – kończy się napisaniem pracy na wybrany temat, z wykorzystaniem podstawowego warsztatu naukowego. Do wyboru będziecie mieli seminaria z zakresu historii architektury i wystrojów wnętrz z różnych epok historycznych.


 KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Studia kończą się wykonaniem i obroną projektowej pracy dyplomowej. Seminarium polega na opracowaniu koncepcji plastyczno-przestrzennej, stanowiącej odpowiedź projektową na podjęty temat (do wyboru adaptacja lub kreacja). Dotyczy ona szeroko rozumianego otoczenia człowieka – wnętrza mieszkalnego, przestrzeni użyteczności publicznej, wnętrza urbanistycznego. Tematem mogą być także zagadnienia związane ze sposobem funkcjonowania człowieka w przestrzeni – miejsce pracy, rekreacji, odpoczynku itp. oraz problemy adaptacji przestrzeni historycznej do nowych celów z poszanowaniem wartości dziedzictwa kulturowego.

Praca dyplomowa będzie przedstawiana w formie sztywnych plansz o formacie 100×70 cm oraz za pomocą prezentacji multimedialnej. Obrona będzie mieć charakter otwartego pokazu.