Projektowanie


 PROJEKTOWANIE INFORMATYCZNE TECHNIKI PROJEKTOWANIA

To jedna z najważniejszych grup przedmiotów, dająca wam ważne umiejętności w zakresie warsztatu projektanta. Uzyskacie przygotowanie do pracy w środowisku programów typu CAD przy projektach 2D i 3D, poznacie programy do tworzenia grafiki bitmapowej i rastrowej oraz do wykonywania fotorealistycznych wizualizacji 3D.

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy informatyki dla projektantów (wprowadzenie do programów bitmapowych, wektorowych i modelowania 3D)

projekty (3)  pokoj2


 PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO WARSZTATU TECHNICZNEGO

Ćwiczenia w ramach tego bloku służą kształceniu wyobraźni przestrzennej i wypracowaniu umiejętności odwzorowania brył przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rysunku, rysunku technicznego. Nauczycie się też odczytywać i sporządzać rysunki architektoniczno-budowalne (niezbędne w realizacji pomysłów projektowych) oraz dowiecie się, jak wykonać podstawową inwentaryzację pomiarowo-rysunkowa obiektu architektury.

 • Geometria wykreślna
 • Perspektywa wykreślna
 • Rysunek techniczny
 • Rysunek architektoniczno-budowlany
 • Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

projekty (5)


 PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I WYSTROJÓW

To jeden z najważniejszych bloków przedmiotowych na tym kierunku. Poznacie najistotniejsze zagadnienia z dziedziny budownictwa – konstrukcji, instalacji budowlanych, ergonomii; materiały budowlane i wykończeniowe; nauczycie się analizować właściwości światła naturalnego i sztucznego i wykorzystywać je w swoich pracach projektowych. Poznacie historię i technologię meblarstwa. Większość zajęć ma charakter ćwiczeniowy – analizowanie obiektów architektury oraz ich wnętrz, dyskusje, samodzielne poszukiwanie inspiracji, konsultacje – korekty „otwarte” i indywidualne pomysłów i zadań projektowych. W ramach projektowania mebli, sporządzicie projekty 3D, wykonacie prototyp i przetestujecie go.
W ramach projektowania wnętrz wykonywane są projekty manualne na planszach i w formie przestrzennej (makiety)

 • Podstawy projektowania
 • Projektowanie wnętrz
 • Materiałoznawstwo współczesne (współczesne materiały budowlane / współczesne materiały wykończeniowe)
 • Techniki oświetleniowe
 • Projektowanie mebli i elementów wystroju wnętrz

materiałoznawstwo (12)  materiałoznawstwo (13)  materiałoznawstwo (21)  materiałoznawstwo (22)  materiałoznawstwo (19)

s_szustakiewicz_szafka_rtv  a_mokwinska_szafka_rtv


 KREOWANIE WNĘTRZ W ARCHITEKTURZE HISTORYCZNEJ

To jeden z ciekawszych i najoryginalniejszych bloków przedmiotów w ofercie Architektury Wnętrz na UMK. Cykl wykładów z dziedziny teorii ochrony i konserwacji zabytków przygotuje Was do odpowiedzialnego realizowania własnych zadań projektowych, uwzględniających problem zastanej przestrzeni zabytkowej. Będziecie zdolni identyfikować i oceniać wartości zabytkowe w architekturze oraz analizować ich specyfikę konserwatorską. Finałem tego bloku jest zaprojektowanie współczesnego elementu wyposażenia historycznego wnętrza (lub projektu koncepcji i ekspozycji wystawy muzealnej w zabytkowym wnętrzu), a kolejno – własny projekt adaptacji zabytkowego wnętrza do wybranych współczesnych funkcji, z uwzględnieniem jego teoretycznej problematyki konserwatorskiej i prawnej.

 • Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków
 • Historia i teoria wystawiennictwa
 • Konserwacja i restauracja zabytków architektury
 • Problematyka adaptacji wnętrz zabytkowych
 • Projektowanie wnętrz w architekturze historycznej

 PODSTAWY PRAWA DLA PROJEKTANTÓW WNĘTRZ

Blok teoretycznych przedmiotów z zakresu prawa przygotowuje do wejścia na współczesny rynek projektów budowlanych.

 • Prawo autorskie i własność intelektualna
 • Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym i międzynarodowym
 • Prawo budowlane