Praktyki zawodowe


Program studiów na Architekturze Wnętrz przewiduje indywidualne praktyki wakacyjne po III i po IV roku studiów, każdorazowo w wymiarze 21 dni, w tym min. 90 godzin przepracowanych (wg karty pracy).

 

Praktyka po III roku studiów przewidziana jest w biurze projektowym lub architektonicznym. Będzie ona mieć charakter przygotowawczy: macie poznać sposób pracy biura projektowego.

 

Po IV roku przewidziana jest już indywidualna praktyka kierunkowa. Na tym etapie powinniście wziąć czynny udział w konkretnym zadaniu projektowym.

 

Praktykę organizujecie sami – jest to zadanie, sprawdzające wasze kompetencje organizacyjne (negocjacyjne), umiejętność dokonywania wyboru własnej ścieżki.

 

Wydział pomoże Wam w kwestiach organizacyjnych: będzie pośredniczy w podpisaniu umowy stażu/praktyk w ramach działalności non profit. W razie ewentualnych problemów organizacyjnych, postara się pomóc Wam znaleźć miejsce odbywania praktyki.