Program studiów


Trzon kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz stanowią przedmioty artystyczne. Sztuka jest na tych studiach reprezentowana przez kilka dyscyplin. Pierwszą stanowią sztuki piękne – wiele godzin intensywnej pracy spędzicie w pracowni rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji. Program tych zajęć został pomyślany tak, by ukierunkować Wasze zdolności i potencjał w stronę przyszłej pracy projektanta wnętrz. Drugą z dyscyplin wiodących są rzecz jasna sztuki projektowe. Do ich zakresu należą podstawowe na tym kierunku zajęcia z projektowania graficznego i projektowania wnętrz, wspomagane rozbudowanym programem projektowania komputerowego.

duza sala 2 Rzeźba (24) sprawozdawcze (6)


Z uwagi na specyfikę Waszych przyszłych wyzwań zawodowych, profil kształcenia uzupełniają umiejętności z obszaru nauk technicznych (fizyka budowli, rysunek architektoniczno-budowlany, współczesne materiałoznawstwo budowlane).

materiałoznawstwo (10)  materiałoznawstwo (16)  materiałoznawstwo (11)


Pełne przygotowanie do realizacji zadań projektowych, a zwłaszcza adaptacyjnych, narzuciło wprowadzenie do programu kształcenia także pewnych przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych. Poznacie zatem wykładowców, zajmujących się historią sztuki (dzieje europejskiej i pozaeuropejskiej architektury i wyposażeń wnętrz), naukami o sztuce (zabytkoznawstwo, historia i teoria konserwacji zabytków, historia technik budowalnych, inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, problematyka adaptacji wnętrz zabytkowych), naukami filozoficznymi (dzieje myśli filozoficznej i estetyka).


Do wejścia na rynek pracy przygotują Was przedmioty z obszaru nauk społecznych: prawo budowlane, prawo autorskie, własność intelektualna, podstawy socjologii, psychologii, techniki komunikacji i negocjacji.


Na niektórych zajęciach będziecie pracować zespołowo. To ważny krok do przygotowania Was do pracy zawodowej, która dość często będzie wymagała od Was elastycznego wejścia w różne role – i kierowników, i podwładnych; i pomysłodawców, i wykonawców. Nieraz będziecie musieli się dostosować do bardzo różnych sytuacji, wymagających zrozumienia różnych stron (zarówno zleceniodawcy, jak i podwykonawcy Waszego pomysłu). Zajęcia zespołowe to rodzaj przygotowania do tych sytuacji. Nie znaczy to, że w tym wszystkim umknie Wasz własny rozwój artystyczny: celem kształcenia na Architekturze Wnętrz nie jest wyłącznie przygotowanie Was do pracy z klientem, ale także do tego, byście zrozumieli i umiejętnie wykorzystali swój własny twórczy potencjał.

Pełen program studiów z punktacją ECTS znajdziecie TUTAJ [pdf]

Program studiów I stopnia znajdzicie TUTAJ [pdf]

Plan studiów (rozpisany na kolejne semestry) TUTAJ [pdf]

 Rzeźba (21) materiałoznawstwo (5)  materiałoznawstwo (2) Rzeźba (23)