Efekty kształcenia


Sylwetkę absolwenta Architektury Wnętrz kształtują zakładane przez prowadzących efekty kształcenia. Definiują one wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zdobędziecie w całym pięcioletnim cyklu kształcenia. Określa je osobna tabela, w której poszczególnym osiągnięciom nadano osobne numery – są to symbole po lewej stronie (po prawej stronie znajdziecie odniesienie tych efektów do efektów ogólnych zakładanych przez polski system kształcenia dla konkretnych obszarów – sztuki, techniki, humanistyki).

 

Efekty, modelujące przyszłego architekta wnętrz, są wynikiem sumy zadań, jakie będziecie realizować na poszczególnych przedmiotach. Każdy prowadzący przygotowuje specjalny opis swojego przedmiotu, tzw. Sylabus, w którym wymienione są konkretne rezultaty, jakie wyniesiecie z każdych zajęć. Symbole, które są im przypisane (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje), odnoszą się do głównej tabeli efektów kształcenia dla całego kierunku. To według tych założeń Wasi wykładowcy uczą Was i sprawdzają. Dlatego przed rozpoczęciem każdego przedmiotu czytajcie sylabusy: znajdziecie w nich opisy przedmiotów, zakres wymagań, konieczną literaturę (dostęp do tych opisów uzyskacie wraz ze statusem studenta – sylabusy publikowane są w systemie USOS – czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów, przez niektórych zwanym pieszczotliwie „Wielkim Bratem” :).

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ARCHITEKTURY WNĘTRZ znajdziecie TUTAJ [pdf]

 

Do najważniejszych EFEKTÓW, modelujących sylwetkę absolwenta, należą:

 

WIEDZA:

 • wiedza w zakresie struktury, percepcji i odwzorowania brył i przestrzeni (w tym – rzutowanie i perspektywa) niezbędna do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań artystycznych i projektowych
 • znajomość materiałów i narzędzi warsztatowych oraz nowoczesnych instrumentów i programów cyfrowych, wiedza o zasadach realizowania zadań projektowych
 • orientacja we współczesnej infrastrukturze technicznej, materiałach budowlanych i wykończeniowych, technikach oświetleniowych, standardach, normach i przepisach związanych z architekturą i budownictwem
 • wiedza o sztuce, o genezie i przemianach: stylów, form, typów, dekoracji i funkcji architektury europejskiej oraz elementów jej wystroju i wyposażenia (z naciskiem na dekoracje i wyposażenie wnętrz) od starożytności do współczesności
 • wiedza o historycznej architekturze i budownictwie, o właściwościach stosowanych niegdyś materiałów i o technologiach i technikach artystycznych

 

UMIEJETNOŚCI

 • kreatywność i wyobraźnia przestrzenna w rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych i projektowych
 • wykorzystywanie unikatowych, tradycyjnych i nowych technik i technologii z dziedziny sztuk wizualnych
 • warsztat artystyczny i projektowy wykorzystujący różne środki formalne i techniki, z naciskiem na kreację wnętrz w architekturze współczesnej i historycznej
 • umiejętność doboru różnych metod i technik odwzorowania na płaszczyźnie analizowanych form przestrzennych, krzywizn i powierzchni (rysunek odręczny – szkicowy, rysunek techniczny i rzutowanie,
 • techniki cyfrowe – modelowanie 3D, makietowanie, fotografia), koniecznych przy realizacji i prezentacji własnej myśli projektowej

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • zdolność realizowania własnych koncepcje plastyczne i projektowe za pomocą wizualnego języka komunikatywnego dla odbiorcy (w tym – zleceniodawcy i wykonawcy)
 • umiejętność komunikowania się z odbiorcami realizacji artystycznych i projektowych, tworzenie pola do dyskusji, edukacji i wzajemnego inspirowania się,
 • świadomość doniosłości dziedzictwa kultury materialnej, zdolność czerpania z wiedzy o nim inspiracji do własnych działań twórczych
 • umiejętność współdziałania z innymi i pracy w zespole