Prawo i socjologia


  • Dr Anna Brzezińska-Rawa
    (prawo budowalne)
  • Prof. dr hab. Marek Jeziński
    (techniki komunikacji społecznej)
  • Dr Maciej Siwicki
    (prawo autorskie)